Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:623) om försöksverksamhet med branschskolor och statsbidrag till vissa huvudmän

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1123
Omnämnda SFS
2017:623
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt