Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2017:819) om ersättning till deltagare i arbetsmarknadspolitiska insatser

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:381
Omnämnda SFS
2017:819
Rättsområden
Socialförsäkring, Offentlig ekonomi, Övrig arbetsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande, A-kassa, pension m.m.