Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:1128
Omnämnda SFS
2018:118
Rättsområden
Diskriminering, Socialrätt, Skola och utbildning, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt