Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:2014) om skyldighet för vissa offentliga funktionärer att anmäla innehav av finansiella instrument

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2023:853
Omnämnda SFS
2018:2014, 2018:1625, 2023:9
Rättsområden
Compliance - finansiella bolag, Kredit, finans- och bankrätt, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig