Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2018:43) om stöd för nystartsjobb

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:72
Omnämnda SFS
2018:43, 2000:980, 1994:1920, 2021:71
Rättsområden
Sociala avgifter, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning, Anställning, uppsägning och avskedande