Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1297
Omnämnda SFS
2021:176
Rättsområden
Compliance - hållbarhet, Fri rörlighet, Djurhållning, Förvaltningsrätt, Jordbruk och skogsbruk, Djur- och växtskydd, Marknadsrätt, Konsumenträtt, Offentlig ekonomi, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig