Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:1232
Omnämnda SFS
2011:13, 2013:413, 2009:1031, 2012:503, 2013:418, 1977:994
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor, Naturskydd, Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, Genteknik, kemiska produkter och biotekniska organismer, Föroreningar, avfall och miljöskador, Djur- och växtskydd, Buller

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig