Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förordning om ändring i offentlighets- och sekretessförordningen (2009:641)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:838
Omnämnda SFS
2009:641, 2009:400, 2021:512, 2013:145, 2018:199, 2020:893, 2021:143, 2021:208, 2020:237, 2021:273, 2021:817
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Personuppgifter och integritet, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt, Anställning, uppsägning och avskedande