Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Förskottsbetalning i vissa ärenden om utlämnande av allmän handling

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:179
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Domare, Förvaltningsprocess, Tryck- och yttrandefrihet, Offentlighet och sekretess, Offentlig ekonomi, Konstitutionell rätt, Förvaltningsrätt