Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Försvarare fick inte möta klient utan att bli inlåst – men häktet slipper JO-kritik

Advokaten ställde in ett möte med sin klient på häktet Berga då han inte samtyckte till att bli inlåst i rummet tillsammans med klienten. Justitieombudsmannen konstaterar att det är olyckligt att mötet inte kunde genomföras, men bedömer att häktet inte förtjänar kritik.

I en anmälan till Justitieombudsmannen, JO, som inkom i juni 2022 berättade en offentlig försvarare om förhållandena på häktet Berga. När han kom för att besöka sin klient på häktet fick han endast genomföra sitt besök om han gick med på att låsas in tillsammans med klienten.

På grund av detta ställde försvararen in sitt möte med klienten, eftersom det innebar en säkerhetsrisk för advokaten att bli inlåst.

Kriminalvården angav i ett remissvar att två av de fyra mötesrummen på grund av överbeläggning användes som bostad för häktade personer. Det tredje mötesrummet var upptaget vid advokatens besök. Det fanns därför endast ett mötesrum tillgängligt, och det gick inte att ha olåst.

JO konstaterar att den som är häktad enligt rättegångsbalken har rätt att träffa sin försvarare. Möten med försvarare ska få ske i enrum. Det är Kriminalvården som har ansvaret för säkerheten vid möten mellan advokat och klient.

Enligt Kriminalvårdens remissvar låser häktet inte regelmässigt in advokater vid besök, men utredningen visar att det vid tiden för anmälan endast fanns ett besöksrum där en advokat kunde träffa sin klient utan att bli inlåst med denne. Eftersom det inte framkommit något om huruvida denna omständighet regelmässigt medförde problem, kan JO inte bedöma den frågan. Det noteras dock att det är välkommet att fler mötesrum kommer finnas tillgängliga efter renovering av häktet.

Vad gäller den anmälande advokatens besök framkom det av Kriminalvårdens svar att en videolänk upprättats senare samma dag för att kunna genomföra mötet digitalt. Eftersom advokaten fick tekniska problem på sin sida kunde dock mötet ändå inte genomföras. JO konstaterar att det är olyckligt att det önskade besöksrummet inte kunde användas, men det finns inte anledning att kritisera häktet.

Ladda ner dokument

Namn Storlek Ladda hem

5257-2022.pdf

200 KB
Instans
Övriga instanser
Rättsområden
Advokat, Kriminalvård, Förvaltningsrätt, Konstitutionell rätt, Tillstånd och tillsyn