Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Friskola förlorar i HFD – får inte villkora skolplats med tilläggsbelopp

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Skola och utbildning, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Adoption och föräldraskap