Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Genomförande av EU-direktiv på avfallsområdet

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2019/20:156
Avsändare
Miljödepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Kommunalrätt, Föroreningar, avfall och miljöskador, Övrig fastighetsjuridik, Plan- och byggnadsfrågor, Fri rörlighet