Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Granne som inte meddelades om bygglov vinner i MÖD - får överklaga

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Plan- och byggnadsfrågor, Förvaltningsrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess