Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD avvisar yrkande om att covid-förordning inte ska gälla

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Civilprocess, Tillstånd och tillsyn