Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Justerat åtal i högre rätt gör att ändrat skadeståndsyrkande ska tillåtas

HD: Justerat åtal i högre rätt gör att ändrat skadeståndsyrkande ska tillåtas
Ett justerat åtal är en sådan omständighet som gör att även målsäganden får ändra sitt skadeståndsyrkande, anser HD.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Övrig straffrätt, Domare, Åklagare, Civilprocess, Straffprocess, Advokat, Brott mot person