Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Konkursförvaltares databaskostnader är ersättningsgilla

HD: Konkursförvaltares databaskostnader är ersättningsgilla
Konkursförvaltarens kostnad för registerutdrag från databas utgör ingen kontorskostnad.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Civilprocess, Utsökningsrätt, Sakrätt, Insolvensrätt

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).