Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: Konkursförvaltares databaskostnader är ersättningsgilla

HD: Konkursförvaltares databaskostnader är ersättningsgilla
Konkursförvaltarens kostnad för registerutdrag från databas utgör ingen kontorskostnad.
Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Advokat, Civilprocess, Utsökningsrätt, Sakrätt, Insolvensrätt