Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: MÖD ska pröva godkännande i efterhand av akutåtgärder för rostig bro

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Förvaltningsprocess, Övrig miljörätt, Täkt- och vattenverksamhet, Tillståndsfrågor