Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD river upp konkursbeslut efter att kvinna bevisat sin solvens

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Förvaltningsrätt, Civilprocess, Övrig skatterätt, Insolvensrätt