Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD ska pröva om skuldsanering ska ge lägre dagsbotsbelopp

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Åklagare, Domare, Insolvensrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig