Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD: ”Spikning” duger inte när utdömande av vite ska delges

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Straffprocess, Förvaltningsprocess, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt