Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HD underkänner samfällighets kallelseförfarande inför årsstämma

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Servitut och ledningsrätt, Civilprocess, Associationsrätt - övrig