Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD inhiberar miljonföreläggande - PT-frågan inte avgjord

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Socialrätt, Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt