Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD prövar inte åklagares skattskyldighet för EU-traktamenten

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Åklagare, Fri rörlighet, Övrig arbetsrätt