Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva beslut om utökad jakttid på samebyars renbetesområden

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Djur- och växtskydd, Jakt och fiske, Förvaltningsprocess, Tillståndsfrågor

Vill du läsa hela nyheten? Testa gratis i 14 dagar

Du ser nu enbart en del av artikeln. Testa vår nyhetstjänst gratis i 14 dagar och ta del allt material (inkl målnummer, instanser och underliggande avgöranden).