Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD ska pröva om "Morgonpasset"-programledare omfattas av reducerad moms

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Inkomstskatt - individ, Mervärdesskatt, Skattetillägg