Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD stoppar förhandsbesked kring gränsdragning mellan äkta och oäkta BRF

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Skatteprocess, Bostadsrätt, Övrig fastighetsjuridik