Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

HFD undanröjer förhandsbesked - "borde inte ha lämnats"

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Övrig skatterätt, Förvaltningsprocess, Associationsrätt - aktiebolagsrätt