Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Höjd tomträttsavgäld för brf:er – treprocentig avgäldsränta gäller fortfarande

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Övrig fastighetsjuridik, Övrig nyttjanderätt, Kommunalrätt, Bostadsrätt

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

5 filer tillgängliga