Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Hovrätt vägleder om ersättning vid flygförseningar

Instans
Hovrätterna
Rättsområden
Konsumenträtt, Skadeståndsrätt, Sjö- och transporträtt, Köprätt, Avtalsrätt