Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen fara för rikets säkerhet lämna ut uppgifter om Corona-drabbade anstalter

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, Förvaltningsrätt