Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Ingen resning för man som drog el till sin bostad från BRF:ens elcentral

Instans
Högsta domstolen
Rättsområden
Skadeståndsrätt, Infrastruktur, Övrig fastighetsjuridik, Servitut och ledningsrätt