Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Intagen förlorar i HFD – måste betala för att få ut domstolshandlingar

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Domare, Offentlighet och sekretess, Kriminalvård, Förvaltningsrätt