Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Invasiva främmande arter

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2017/18:211
Avsändare
Miljö- och energidepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Övrig straffrätt, Djur- och växtskydd, Fri rörlighet, Övrig fastighetsjuridik, Miljöbrott