Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Journalist får inte ut e-postlogg rörande riksdagsledamot – förvaras inte hos myndigheten

Instans
Högsta förvaltningsdomstolen
Rättsområden
Offentlighet och sekretess