Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kombinationsfastighet tillåts trots strandskydd – undantag motiverat

Instans
Mark- och miljööverdomstolen
Rättsområden
Naturskydd, Djur- och växtskydd, Fastighetsbildning