Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s cybersäkerhetsakt

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2020/21:186
Avsändare
Försvarsdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Ordning och säkerhet, Infrastruktur, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, IT-rätt