Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om digitala tjänster

Typ
Proposition
Nr/beteckning
Prop. 2023/24:160
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
IT-rätt, Ekobrott, Compliance - konsumentskydd, Brott mot person, Fri rörlighet, Förvaltningsrätt, Marknadsrätt, Ordning och säkerhet, Konsumenträtt, Tillstånd och tillsyn

Ladda ner dokument

Skapa ett abonnemang på Lexnova Nyheter för att få tillgång till de underliggande domarna.

1 fil tillgänglig