Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om ömsesidigt erkännande av beslut om frysning och beslut om förverkande

Typ
Lagrådsremiss
Nr/beteckning
Lagrådsremiss
Avsändare
Justitiedepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Tull- och smugglingsbrott, Narkotikabrott, Ekobrott, Egendomsbrott, Brott mot samhället, Åklagare, Polis, Domare, Advokat, Straffprocess, Förvaltningsprocess, Fri rörlighet, Utsökningsrätt, Kredit, finans- och bankrätt