Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Konkurshot inte skäl för anstånd med momsinbetalning på 27 miljoner

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Övrig skatterätt, Mervärdesskatt, Skatteprocess, Insolvensrätt