Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kontaktuppgifter för gode män lämnas ut

Instans
Kammarrätterna
Rättsområden
Offentlighet och sekretess, God man och förvaltare, Förvaltningsrätt