Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Kontroll för ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen

Typ
Statens offentliga utredningar (SOU)
Nr/beteckning
SOU 2020:35
Avsändare
Finansdepartementet
Utgivningsdatum
Rättsområden
Ekobrott, Brott mot samhället, Straffprocess, Förvaltningsprocess, Tillstånd och tillsyn, Offentlig ekonomi, Förvaltningsrätt