Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:952
Omnämnda SFS
1999:1229, 1991:586, 1991:591, 20:190, 21:33, 2008:803, 2019:1146
Rättsområden
Internationell beskattning, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Fastighetsbeskattning, Deklaration och förfarande