Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:847
Omnämnda SFS
1971:289, 1992:339, 1981:1323, 20:48, 2014:905
Rättsområden
Skatteprocess, Migrationsprocess, Domare, Förvaltningsprocess, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt