Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:534
Rättsområden
Bostadshyra - förlängning, Bostadshyra - hyresnivå, Bostadshyra - underhåll och renovering, Bostadshyra - överlåtelse och andrahandsuthyrning, Lokalhyra, Civilprocess, Övrig nyttjanderätt, Arrende