Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1979:417) om utdebitering och utbetalning av skatt vid ändring i rikets indelning i kommuner och landsting

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:855
Omnämnda SFS
1979:417, 1990:1144, 19:162, 20:48, 1999:299
Rättsområden
Övrig skatterätt, Inkomstskatt - individ, Inkomstskatt - företag, Offentlig ekonomi, Kommunalrätt