Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1981:1310) om offentliga funktionärers rätt till gottgörelse för rättegångskostnad i vissa mål m.m.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:858
Omnämnda SFS
1981:1310, 2004:810, 20:48
Rättsområden
Straffprocess, Skiljeprocess, Skatteprocess, Migrationsprocess, Internationell privat- och processrätt, Förvaltningsprocess, Civilprocess, Offentlig ekonomi, Kyrkorätt, Konstitutionell rätt, Kommunalrätt, Förvaltningsrätt, Övrig arbetsrätt