Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänstepensionsinstituts verksamhet i Sverige

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:407
Omnämnda SFS
1998:293, 2010:2043, 20:111, 20:249, 2005:1123, 2017:640, 2017:630, 2002:444, 2003:148
Rättsområden
Påföljd, Ekobrott, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Övrig internationell rätt, Övrig europeisk rätt, Compliance - konsumentskydd, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt, Kredit, finans- och bankrätt