Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2000:192) om allmänna pensionsfonder (AP-fonder)

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2021:104
Omnämnda SFS
2000:192, 2004:46, 21:66, 21:189, 2019:1217
Rättsområden
Tillstånd och tillsyn, Socialförsäkring, Förvaltningsrätt, Fri rörlighet, Compliance - hållbarhet, Compliance - försäkring, Compliance - finansiella bolag, A-kassa, pension m.m., Värdepappersrätt