Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2004:575) om europabolag

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2020:397
Omnämnda SFS
2004:575, 2005:551, 2004:559, 20:138, 20:248, 2010:2068, 1999:1078, 1995:1554, 1995:1560
Rättsområden
Fri rörlighet, Försäkringsrätt, Tillstånd och tillsyn, Compliance - försäkring, A-kassa, pension m.m., Kredit, finans- och bankrätt, Associationsrätt - övrig, Associationsrätt - aktiebolagsrätt