Lexnova Nyheter

Sveriges största juridiska nyhetstjänst – bevakning av rättsfall, lagstiftning och förarbeten inom alla rättsområden och instanser.

Lag om ändring i lagen (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.

Utgivningsdatum
Träder i kraft
SFS-nummer
2019:930
Omnämnda SFS
2008:344, 2017:30, 1985:125, 2013:407, 2017:59, 20:48, 2013:411
Rättsområden
Kommunalrätt, Hälso- och sjukvårdsrätt, Förvaltningsrätt, Övrig migrationsrätt, Uppehållstillstånd på grund av ömmande omständigheter, Uppehållstillstånd på grund av skyddsbehov, Uppehållstillstånd på grund av anknytning